Termes del servei

Termes de servei d’XPRESSA MARKETING I COMUNICACIÓ SL

Aquests Termes de servei regeixen el seu ús del lloc web situat a https://xpresacomunicacio.com i qualsevol servei relacionat i prestat per XPRESSA MARKETING I COMUNICACIÓ SL.

En accedir a https://xpresacomunicacio.com, vostè accepta complir amb aquests Termes de servei i complir amb totes les lleis i normatives aplicables. Si no accepta aquests Termes de servei, se li prohibeix utilitzar o accedir a aquest lloc web o utilitzar qualsevol altre servei prestat per XPRESSA MARKETING I COMUNICACIÓ SL.

Nosaltres, XPRESSA MARKETING I COMUNICACIÓ SL, ens reservem el dret de revisar i modificar qualsevol d’aquests Termes de servei a la nostra única discreció. En fer-ho, actualitzarem aquesta pàgina. Qualsevol canvi fet a aquests Termes de servei entrarà en vigor immediatament en la data de publicació.

Aquests Termes de servei es van actualitzar per última vegada el 7 de febrer de 2024.

Limitacions d’ús

En utilitzar aquest lloc web, vostè garanteix en nom seu, en nom dels seus usuaris i en nom d’altres parts que representi que no:

  • modificarà, copiarà, prepararà obres derivades de, descompilarà ni realitzarà enginyeria inversa de cap material o programari contingut en aquest lloc web;
  • eliminarà els drets d’autor ni altres anotacions de propietat de cap material o programari d’aquest lloc web;
  • transferirà els materials a una altra persona ni “reflexarà” els materials en cap altre servidor;
  • utilitzarà intencionadament o negligentment aquest lloc web ni cap dels seus serveis associats d’una manera que abusi o interrompi les nostres xarxes o qualsevol altre servei que XPRESSA MARKETING I COMUNICACIÓ SL proporcioni;
  • utilitzarà aquest lloc web ni els seus serveis associats per transmetre o publicar cap material de naturalesa assetjadora, indecent, obscena, fraudulenta o il·legal;
  • utilitzarà aquest lloc web ni els seus serveis associats en contravenció de qualsevol llei o normativa aplicable;
  • utilitzarà aquest lloc web en combinació amb l’enviament de publicitat no autoritzada o spam;
  • recollirà, recopilarà ni recaptarà dades d’usuari sense el consentiment de l’usuari; ni
  • utilitzarà aquest lloc web ni els seus serveis associats d’una manera tal que pugui vulnerar la privacitat, els drets de propietat intel·lectual o altres drets de tercers.

Propietat intel·lectual

XPRESSA MARKETING I COMUNICACIÓ SL és el propietari de la propietat intel·lectual o té llicència dels materials continguts en aquest lloc web, que estan protegits per les lleis de drets d’autor i marques registrades aplicables. Concedim permís als nostres usuaris per descarregar una còpia dels materials per al seu ús temporal, personal i no comercial.

Això constitueix la concessió d’una llicència, no una transferència de títol. Aquesta llicència es rescindirà automàticament si vostè incompleix qualsevol d’aquestes restriccions o els Termes de servei, i XPRESSA

MARKETING I COMUNICACIÓ SL la pot cancel·lar en qualsevol moment.

Responsabilitat

El nostre lloc web i els materials del nostre lloc web es proporcionen “tal com estan”. En la mesura que ho permeti la llei, XPRESSA MARKETING I COMUNICACIÓ SL no ofereix garanties, expressades o implícites, i per aquest mitjà anul·la i renuncia a totes les altres garanties, incloses, entre d’altres, les garanties o condicions implícites de comercialització, adequació per a un propòsit específic o no infracció de propietat intel·lectual, o altra vulneració de drets.

Ni XPRESSA MARKETING I COMUNICACIÓ SL ni els seus proveïdors seran responsables en cap cas de pèrdua conseqüencial alguna soferta o inclosa per vostè o qualsevol tercer com a resultat de l’ús o la impossibilitat d’usar aquest lloc web o els materials d’aquest lloc web, fins i tot si XPRESSA MARKETING I COMUNICACIÓ SL o un representant autoritzat han estat notificats, verbalment o per escrit, de la possibilitat de tal dany.

En el context d’aquest acord, “pèrdua conseqüencial” inclou qualsevol pèrdua emergent, pèrdua indirecta, pèrdua real o prevista de beneficis, pèrdua d’avantatges, pèrdua d’ingressos, pèrdua de negocis, pèrdua de fons de comerç, pèrdua d’oportunitat, pèrdua d’estalvis, pèrdua de reputació, pèrdua d’ús i/o pèrdua o corrupció de dades, ja sigui per llei, contracte, participació, agravio (inclosa la negligència), indemnització o d’alguna altra manera.

Atès que algunes jurisdiccions no permeten limitacions a garanties implícites o limitacions de responsabilitat per danys conseqüencials o fortuïts, aquestes limitacions poden no ser d’aplicació en el seu cas.

Exactitud dels materials

Els materials que apareixen en el nostre lloc web no són exhaustius i s’ofereixen exclusivament a efectes d’informació general. XPRESSA MARKETING I COMUNICACIÓ SL no garanteix ni fa cap declaració respecte a l’exactitud, els resultats probables o la fiabilitat de l’ús dels materials d’aquest lloc web, en relació amb aquests materials o sobre qualsevol recurs enllaçat a aquest lloc web.

Enllaços

XPRESSA MARKETING I COMUNICACIÓ SL no ha revisat tots els llocs enllaçats al seu lloc web i no és responsable del contingut de tals llocs enllaçats. La inclusió de qualsevol enllaç no implica suport, aprovació ni control algun del lloc per part de XPRESSA MARKETING I COMUNICACIÓ SL. L’ús de tals llocs enllaçats és sota el seu propi risc i li recomanem encaridament que realitzi les seves pròpies investigacions respecte a la idoneïtat d’aquests llocs.

Dret a rescindir

Podem suspendre o rescindir el seu dret a utilitzar el nostre lloc web i rescindir aquests Termes de servei immediatament per qualsevol incompliment d’aquests termes de servei després de notificar-li-ho per escrit.

Revocació

Qualsevol d’aquests Termes de servei que sigui total o parcialment nul o inaplicable es revoca en la mesura en què sigui nul o inaplicable. La validesa de la resta d’aquests Termes de servei no es veu afectada.

Legislació aplicable

Aquests Termes de servei es regeixen per i s’interpreten d’acord amb les lleis d’Espanya. Vostè es sotmet irrevocablement a la jurisdicció exclusiva dels tribunals d’aquest estat o ubicació.