Política d’ús

Política d’ús acceptable de XPRESSA MÀRQUETING I COMUNICACIÓ SL

Aquesta Política d’ús acceptable cobreix els productes, serveis i tecnologies (d’ara endavant i de forma conjunta, els "Productes") proporcionats per XPRESSA MÀRQUETING I COMUNICACIÓ SL en virtut de qualsevol acord en curs. Està dissenyada per protegir-nos a nosaltres, als nostres clients ia la comunitat d’Internet en general d’activitats il·legals, irresponsables i poc ètiques.

Els clients de XPRESSA MÀRQUETING I COMUNICACIÓ SL als que es descobreixi participant en activitats prohibides per aquesta Política d’ús acceptable poden ser responsables de la suspensió del servei i la cancel·lació del compte. En casos extrems, podem estar obligats jurídicament a denunciar aquests clients davant les autoritats pertinents.

Aquesta política es va revisar per última vegada el 7 de febrer del 2024.

Ús raonable

Proporcionem la nostra infraestructura donant per fet que el seu ús serà "el normal i habitual", segons el nostre programa d’ofertes. Si l’ús que feu es considera excessiu, se us poden cobrar tarifes addicionals o se us pot restringir la capacitat.

Ens oposem a totes les formes de maltractament, discriminació, vulneració de drets i/o qualsevol acte que danyi o perjudiqui qualsevol grup, individu o recurs. Esperem que els nostres clients i, si escau, els usuaris dels nostres clients ("usuaris finals",) també usin els nostres Productes amb una intenció similar.

Responsabilitat del client

Considerem que els nostres clients són responsables dels seus propis actes, així com dels actes de qualsevol persona que utilitzi els nostres productes amb el permís del client. Aquesta responsabilitat també és aplicable a qualsevol persona que utilitzi els nostres Productes de forma no autoritzada com a conseqüència que el client no hagi implementat mesures de seguretat raonables.

En acceptar els nostres productes, els nostres clients acorden garantir el compliment d’aquesta política en nom de qualsevol persona que utilitzi els productes en qualitat d’usuari final seu. Les queixes en relació amb els actes dels clients o els usuaris finals s’enviaran al contacte designat per al compte en qüestió.

Si un client — o el seu usuari final o qualsevol que faci servir els nostres Productes a conseqüència del client — infringeix la nostra política d’ús acceptable, ens reservem el dret de rescindir qualsevol Producte associat amb el compte infractor o el compte o de prendre qualsevol mesura correctiva o preventiva que considerem adequada, sense avís previ. En la mesura que la llei ho permeti, no es faran reemborsaments per les interrupcions del servei ocasionades per qualsevol vulneració de la nostra política d’ús acceptable.

Activitat prohibida

Vulneració de drets d’autor i accés a material no autoritzat

Els nostres productes no s’han d’usar per transmetre, distribuir o emmagatzemar cap material que infringeixi cap llei aplicable. Això inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu:

 1. qualsevol material protegit per drets d’autor, marca registrada, secret comercial o un altre dret de propietat intel·lectual utilitzat sense l’autorització deguda, i
 2. qualsevol material que sigui obscè, difamatori, constitueixi una amenaça il·legal o infringeixi les lleis de control d’exportacions.

El client és l’únic responsable de tot el material que aporta, carrega, difon, transmet, crea o publica a través dels nostres productes o en ells, i d’obtenir el permís legal per utilitzar qualsevol treball inclòs en aquest material.

/p>

SPAM i enviament de missatges no autoritzats

Els nostres productes no s’han d’usar per enviar missatges massius o comercials no sol·licitats en contravenció de les lleis i normes aplicables a la seva jurisdicció ("spam",). Això inclou, entre d’altres, l’enviament de correu no desitjat, la venda en fred a clients mitjançant correu no desitjat enviat per altres proveïdors de serveis i la recopilació de respostes al correu no desitjat enviat per altres proveïdors de serveis.

>

Els nostres productes no s’han d’utilitzar per gestionar llistes de correu o llistes de números de telèfon de subscripció no confirmada ("llistes de missatgeria"). Això inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu, la incorporació d’adreces de correu electrònic o números de telèfon a qualsevol llista de missatgeria sense el permís del titular de l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon, i l’emmagatzematge de les adreces de correu electrònic o els números de telèfon subscrits daquesta manera. Totes les llistes de missatgeria que es gestionen o allotgen als nostres Productes han de tenir una "subscripció confirmada". La verificació del permís exprés del titular de la direcció o el número de telèfon ha d’estar disponible durant la vida útil de la llista de missatgeria.

Prohibim l’ús de llistes d’adreces de correu electrònic, llistes de números de telèfon o bases de dades comprades a tercers amb finalitats de correu brossa o llistes de missatgeria de subscripció no confirmada als nostres Productes.

Aquesta política d’activitat de missatgeria no autoritzada i spam és aplicable als missatges enviats utilitzant els nostres Productes, o als missatges enviats des de qualsevol xarxa pel client o qualsevol altra persona en nom del client, que directament o indirectament remetin al destinatari a un lloc allotjat a través dels nostres productes.

Activitat poc ètica, explotadora i maliciosa

Els nostres productes no s’han d’utilitzar per publicitar, transmetre o posar a disposició de cap altra manera cap programari, programa, producte o servei dissenyat per infringir aquesta política d’ús acceptable o la política d’ús acceptable d’altres proveïdors de serveis . Això inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu, facilitar els mitjans per enviar correus no desitjats i la iniciació d’espionatge de xarxes, pings, suplantació d’IP, inundacions, bombardeig de correu i atacs de denegació de servei.

Els nostres productes no s’han d’usar per accedir a cap compte o recurs electrònic quan el grup o individu que intenta obtenir accés no és el titular o no està autoritzat per accedir al recurs (per exemple, "pirateria informàtica", "craqueig&quot ;, "pirateria telefònica", etc.).

Els nostres Productes no s’han d’utilitzar per introduir virus o codis maliciosos de manera intencionada o imprudent als nostres Productes i sistemes.

Els nostres productes no s’han d’utilitzar per participar deliberadament en activitats dissenyades per assetjar un altre grup o individu. La nostra definició d’assetjament inclou, entre altres, atacs de denegació de servei, discursos d’odi, defensa de la intolerància racial o ètnica i qualsevol activitat destinada a amenaçar, maltractar, vulnerar els drets de, o discriminar qualsevol grup o individu.

Altres activitats considerades poc ètiques, explotadores i malicioses inclouen:

 1. Obtenir (o intentar obtenir) els nostres serveis amb la intenció d’evitar el pagament;
 2. Utilitzar la nostra infraestructura per obtenir (o intentar obtenir) serveis d’un altre proveïdor amb la intenció d’evitar el pagament;
 3. L’accés no autoritzat, alteració o destrucció (o qualsevol intent de fer-ho) de qualsevol informació sobre els nostres clients o usuaris finals, per qualsevol mitjà o dispositiu;
 4. Utilitzar la nostra infraestructura per interferir en l’ús de la nostra infraestructura i xarxa per part d’altres clients o persones autoritzades;
 5. Publicar o transmetre qualsevol contingut d’enllaços que incitin a la violència, representin un acte violent, representin pornografia infantil o amenacin la salut i la seguretat de qualsevol persona;
 6. Qualsevol acte o omissió que infringeixi les lleis i normes de protecció al consumidor;
 7. Qualsevol vulneració de la privadesa d’una persona.

Els nostres productes no poden ser utilitzats per cap persona o entitat que estigui involucrada o se sospiti que estigui involucrada en activitats o causes relacionades amb joc il·legal; terrorisme; narcotràfic; trànsit d’armes de foc o proliferació, desenvolupament, disseny, fabricació, producció, emmagatzematge o ús d’armes nuclears, químiques o biològiques, armes de destrucció massiva o míssils; en cada cas, inclosa qualsevol afiliació amb altres que donin suport d’alguna manera les activitats o causes esmentades anteriorment.

Ús no autoritzat de la propietat de XPRESSA MÀRQUETING I COMUNICACIÓ SL

Prohibim la suplantació de XPRESSA MÀRQUETING I COMUNICACIÓ SL, la representació d’una relació comercial significativa amb XPRESSA MÀRQUETING I COMUNICACIÓ SL o la propietat de qualsevol pertinença de XPRESSA MÀRQUETING I COMUNICACIÓ SL (inclosos els nostres Productes i la nostra marca) per tal de obtenir de forma fraudulenta serveis, clientela, patrocinis o la confiança dels usuaris.

Sobre aquesta política

Aquesta política descriu una llista no exclusiva d’activitats i intencions que considerem inacceptables i incompatibles amb la nostra marca.

Ens reservem el dret de modificar aquesta política en qualsevol moment mitjançant la publicació de la versió revisada al nostre lloc web. La versió revisada entrarà en vigor a partir del que passi primer:

 • la data en què el client utilitzi els nostres Productes després que publiquem la versió revisada al nostre lloc web; o
 • 30 dies després que publiquem la versió revisada al nostre lloc web.